Termín: od 1. 06. 2022 do 25.08. 2022
Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie č. 3
Autorka: RNDr. Monika Orvošová, PhD.

Od 1. júna 2022 sprístupní Západoslovenské múzeum v Trnave zapožičanú výstavu zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši s názvom Kalcit, majster tvarov. V rámci výstavy sa môžu návštevníci prostredníctvom bannerov zoznámiť s jedinečným významom minerálu kalcit vo všetkých jeho podobách a farbách. Okrem informačných bannerov, ktorých autorkou je RNDr. Monika Orvošová, PhD. bude výstava doplnená kalcitmi z mineralogickej zbierky ZsM v Trnave.

Kalcit má najviac kryštálových tvarov zo všetkých známych minerálov. Vzniká v mnohých geologických prostrediach a má všetky farby. Je dôležitou nerastnou surovinou, používa sa pri výrobe cementu až po výrobu liekov a potravín. Chemicky je kalcit uhličitan vápenatý (CaCO3) kryštalizujúci v trigonálnej sústave. Je prevažujúcou súčasťou výzdoby jaskýň na Slovensku. Bežne sa ťaží ako lomový kameň, tvorí podstatnú súčasť obkladových dekoračných materiálov – mramorov, napr. náhrobných kameňov.

Výstava bude pre návštevníkov Západoslovenského múzea sprístupnená od stredy 1. júna 2022 a potrvá do 25. augusta 2022.

Mgr. Lucia Duchoňová a RNDr. Miroslav Hornáček

Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši