Adventný veniec - komorné kultúrno-spoločenské podujatie, 30 min.

  • 17.00 h Nám sv. Františka
  • 19.00 h Pribišová

Vystúpenie Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka a Mariána Kittnera so speváckym zborom M@gnificat. Moderuje Petra Hublová. Pre návštevníkov vianočný punč a karloveské medovníky grátis.
____________________________________________
Podujatie je v režime OTP.
Dodržujte momentálne epidemiologické opatrenia.

Program v rámci Karloveských Vianoc 2021.