Karloveský sv. Mikuláš navštívi tento rok všetky materské školy v dňoch 6. a 7. decembra.

Program v rámci Karloveských Vianoc 2021.