Na mesiac november, sme si pre vás pripravili virtuálne podujatia, ktoré nájdete na našej stránke: www.krajskakniznicazilina.sk alebo na Facebooku: facebook.com/krajskakniznicazilina/, www.facebook.com/kniznicazilinadeti/ alebo Youtube.

  • Vyhodnotenie Literárnej ceny Janka Frátrika
    Vyhodnotenie Literárnej súťaže pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, stredných odborných škôl a gymnázií. Literárna súťaž bola zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy a určená deťom a mladým ľuďom do 20 rokov, ktorí trvale žijú na území SR. Video bude zverejnené od pondelka 23. novembra na facebooku knižnice: https://www.facebook.com/krajskakniznicazilina/ a aj na stránke Krajskej knižnice v Žiline.