Pozývame Vás na online prepojenie sa so zoskupením MFK Bochum - Franziskou Schneeberger, Ruth Ruther a Katarínou Markovou!

  • Ako prebiehala ich tvorivá fáza v Telocvični v Novej Cvernovke počas posledného lockdownu?
  • Ako sa majú v novom roku?
  • Na čo sa môžeme/te tešiť v apríli?

-

Artist talk a diskusia ako výstup z rezidencie s projektom Recyklovaný embodiment, ktorú u nás koncom roka realizovali prebehne v anglickom jazyku online a bude streamovaná na facebooku.

Príspevky v rámci diskusie budete môcť písať aj v komentároch.

--
V projekte Recyklovaný embodiment skúmajú spôsoby, ako sa dostať do fyzického kontaktu s choreografiami videnými online, v časoch pandémie.
Počas rezidencie skupina praktizuje formu aktívneho sledovania na základe fyzickej rezonancie. Je to ich stratégia ako zostať v kontakte s inými umelcami a skúmať možnosti a hranice privlastnenia si.
Ako blízko sa môžeme priblížiť napodobňovaním, kopírovaním, vzorkovaním pohybu?
Ako ďaleko môžeme zájsť s transformáciou atmosféry z obrazovky na živé vystúpenie?

https://www.mfk-bochum.net/

Podujatie, ktoré usporadúvajú Nová Cvernovka a Platforma pre súčasný tanec PLAST