Kino Úsmev prinesie od 29. novembra do 1. decembra 2021 konferenciu  OTVORENÁ KULTÚRA. Hlavnou témou bude inklúzia v kultúrnom a kreatívnom sektore a vzdelávaní.
 
Posledné dva roky Kino Úsmev intenzívne pracovalo na tom, aby sa stalo inkluzívnejším a prístupnejším priestorom pre autistov, seniorov s kognitívnymi poruchami a členom marginalizovaných skupín. V nasledujúcich dvoch rokoch chceme tieto aktivity doplniť o program pre ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím a stať sa tak skutočne priestorom pre všetkých. Konferencia je pre nás príležitosťou tieto aktivity predstaviť tým, pre koho sú určené a rozprúdiť dialóg o tom, ako sa vedia stať kultúrne inštitúcie ešte viac inkluzívnejšie.
 
 Čakajú nás tri dni plné prednášok renomovaných odborníkov zo zahraničia, workshopy, diskusie a špeciálne upravené podujatia. Podujatie je primárne určené zástupcom, ktorí pracujú s jednou z týchto skupín alebo ich členom a predstaviteľom kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Účasť verejnosti je však vítaná. Tešíme sa na vás!
 
Na konferenciu je nutné sa vopred registrovať: https://forms.gle/sxrs2YiY6g4CmMka6
Podujatie bude prebiehať v režime pre kompletne zaočkovaných.
________________________________________________________________________
Konferenciu prinášame ako zatváracie podujatie projektu Otvorený Úsmev, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia a otváracie podujatie projektu KÓSY KINO, ktorý je financovaný prostredníctvom Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR.