Koordinačné cvičenia pre seniorov


Cvičenia sú zamerané na zdokonalenie koncentrácie mozgu na koordináciu pohybov, koordináciu pravej a ľavej mozgovej hemisféry, celkové uvoľnenie tela. Cvičí sa aj so šatkami a loptičkami, ktoré má lektor k dispozícii. Cvičenia nie sú fyzicky náročné.
Pozitívne účinky koordinačných cvičení pre seniorov


• zlepšenie koncentrácie


• koordinačných schopností


• fyzickej aj psychickej kondície


• pocit zo zvládnutia zložitejších cvičení a zníženie stresu