Bowenova masáž (technika) je pomenovaná podľa Thomasa A. Bowena, Austrálčana, ktorý ju vyvinul v 50-tych rokoch. Výrazne posilňuje schopnosť využiť vlastné regulačné mechanizmy k zlepšeniu aktuálneho stavu.
Základné fyzikálne pôsobenie priamo ovplyvňuje nervové zakončenie v koži, podkoží a vo svaloch. K ovplyvneniu dochádza tlakom a ťahom pri vytváraní kožnej riasy a vibrácii tkanív, ktorá vzniká v poslednej fáze Bowenovho pohybu. Väčšina miest, na ktorých je tento pohyb aplikovaný, je v tesnej blízkosti akupunktúrnych bodov, povrchových nervových zakončení a lymfatických ciev. Šetrný impulz vyvolaný Bowenovym pohybom vyvolá odozvu vo svaloch, úponoch, koži a podkoží, receptormi je impulz vedený do centrálnej nervovej sústavy a potom znovu späť do oblasti bezprostredne ovplyvňovanej, ale i do oblastí reflexne prepojených. Reťazovou reakciou sa odozva šíri, dochádza k lokálnym chemickým zmenám vnútorného prostredia organizmu, k lokálnym zmenám prekrvenia a výživy tkanív v dôsledku uvoľnenia spazmov vo svaloch, ktoré utláčali elementy cievneho a nervového systému, dochádza aj ku zlepšeniu svalovej funkcie. Konečným efektom býva vymiznutie bolestivého vnemu v problematickej oblasti a normalizácia funkcie svalu. Časté je aj psychické uvoľnenie.
Kurz je pre ľudí, ktorých takáto práca zaujíma, ktorí chcú na sebe pracovať a oboznámiť sa s tým ako pracuje „vnútorný lekár“ a ktorí by sa chceli naučiť nové ozdravné techniky. Kurz môžu absolvovať aj tí, ktorí majú doma niekoho kto potrebuje takéto ošetrenia a terapeut je ďaleko či z iných dôvodov nemôže absolvovať terapie. KST je veľmi vhodná aj pre masérov alebo fyzioterapeutov. Nevyžadujú sa žiadne zručnosti ako podmienka absolvovania kurzu. Po ukončení kurzu každý účastník dostane certifikát – osvedčenie o jeho absolvovaní.
Poplatok: 110€
Po prihlásení sa na kurz budete zaregistrovaní, na váš mail vám budú zaslané konkrétne informácie o platbe.
Prihlášky, registrácia a informácie: viaprudentia@gmail.com
Viac o kurze:
http://www.terapiamasaz.sk/terapie.../kurz-bowenova-masaz/