Slovenská komora stavebných inžinierov a Knižnica pre mládež mesta Košice sa rozhodli prostredníctvom výstavy detských výtvarných prác ukázať verejnosti ako môže v predstavách 10-14 ročných detí vyzerať prvý slovenský mrakodrap alebo peší most cez rieku. 

Vystavované diela budú umiestnené v priestoroch Kulturparku a slávnostne budú verejnosti po prvýkrát predstavené na vernisáži, ktorá sa uskutoční v rámci osláv Dňa mesta Košice, 3. mája 2022 o 17.00 hod.

Záštitu nad podujatím prevzala viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová.