Bol raz jeden chudobný krajčír, nemal nič, len troch synov a hladnú kozu. Synovia išli do sveta, koza ostala doma. A ako to bolo ďalej? Nechajte sa prekvapiť! Veselá maňušková rozprávka so spevom a poučením, že pravda a Jano musia zvíťaziť nad chamtivosťou a zlou kozou. Na motívy ľudovej rozprávky bratov Grimmovcov “Stolček Prestrisa, somárik Zlatodej a obušok Zvrecavon.
Uvádza Divadlo Loutky bez hranic.