7. DNI UKRAJINY 2021 KOŠICE
23. - 30. 09. 2021

Projekt "Dni UKRAJINY 2021" je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita.

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov - Kasárne / Kulturpark a Kunsthalle -  ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1. prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" - Regionálneho operačného programu a boli spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.