Home office, slovo ktoré už každý, z nás počul aspoň milión krát.

Plynú z neho výhody avšak aj nevýhody – ako ich však všetky otočiť vo svoj prospech a vyťažiť čo najviac?

Je pre nás home-office novým normálom?

Ak áno – ako potom  získať rovnováhu a oddeliť súkromný čas od toho pracovného?

Odpovede na tieto otázky sa dozviete práve na tomto webinári,  pomocou praktických návodov tipov a trikov si vysvetlíme:

  • ako si nastaviť hranice,
  • ako vyťažiť z danej situácie čo najviac
  • ako nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
  • a hlavne ako sa z toho nezblázniť. J

Cieľ webináru:  Nájsť spôsob, ako zlepšiť svoju súčasnú situáciu, a vyriešiť problémy vyplývajúce z home office situácie. Byť viac v pohode. Získať rovnováhu medzi prácou a osobným životom.

Čo účastník získa: Účastník odíde s konkrétnymi tipmi, ako zefektívniť home-office, s uvedomením, čo je preňho samého najdôležitejšie, a s vlastným plánom.

KTO BUDE SPÍKERKOU VEČERA? 

Ingrid Schostoková Krupičková

Koučing pre Ingrid znamená efektívny spôsob, ako pracovať na svojej pozitívnej budúcnosti, ako žiť autenticky, slobodne, ako si nájsť svoju vlastnú cestu – a nebáť sa jej. Verí, že v ktoromkoľvek momente života máme príležitosť na svoj vnútorný rast a uvedomenie si vlastnej sily. Technické výdobytky doby a šialené tempo pokroku nás prinútili začať sa viac starať o nás samých – o náš vlastný rozvoj, o naše zdravie, o naplnenie našich hodnôt. Hranice medzi pracovným a osobným životom sa stierajú. Keď chceme byť úspešní v pracovnej oblasti a šťastní v osobnom živote, musíme na sebe pracovať, bez ohľadu na pracovnú pozíciu, vek či pohlavie.

Ingrid pôsobila v korporátnych i v malých firmách, vo vládnych i neziskových spoločnostiach. Vyštudovala manažment leteckej dopravy na Žilinskej univerzite a absolvovala výcviky v business, life, tímovom a systematickom koučovaní.

Koučuje manažérov i pracovníkov na neriadiacich pozíciách, na pracovné i životné témy. Pracuje s mladými dospelými – študenti univerzít, i tínedžeri. Skúsenosti získané pri práci s deťmi v mimoškolskej činnosti i letných táboroch využíva pri kreatívnych workshopoch pre deti.