Vyhľadať podujatie
events/2018/10/admid0000/images/10.jpg

HRNČIARSKA VÝROBA

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním. Kurz je rozdelený do troch častí:

  • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
  • II. časť: tvarovanie nádob
  • III. časť: hrnčina

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

  • I. časť: začiatočníci
  • II. časť: mierne pokročilí
  • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

  • I. časť: 20 hodín / 8 lekcií
  • II. časť: 20 hodín / 8 lekcií
  • III. časť: 20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

134 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

deň                        čas / termín konania kurzu                                lektor

Utorok                  16.30 – 19.00 Amália Holíková
I. časť: 24. 9. 2019  – 19. 11. 2019                                     

Utorok                  16.30 – 19.00 Amália Holíková
II. časť: 14. 1. 2020 – 10. 3. 2020                                        

Utorok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
III. časť:                31. 3. 2020 – 26. 5. 2020                                        

Streda                   13.30 – 16.00 Amália Holíková
I. časť: 25. 9. 2019  – 20. 11. 2019                                     

Štvrtok                  16.30 – 19.00 Amália Holíková
I. časť: 26. 9. 2019  – 21. 11. 2019                                     

Štvrtok                  16.30 – 19.00 Amália Holíková
II. časť: 16. 1. 2020  – 12. 3. 2020                                       

Štvrtok                  16.30 – 19.00 Amália Holíková
III. časť: 2. 4. 2020  – 28. 5. 2020                                         

www.uluv.sk│FB: ÚĽUV