Repríza výstavy z Cermak Eisenkraft: Pop Up Gallery pod kurátorským vedením Séverine Fromaigeat z Múzea Tinguely ponúka konfrontáciu dvoch generácií umelcov, významného slovenského maliara a sochára profesora Ivana Šafranka a popredného slovenského vizuálneho umelca Krištofa Kinteru.

Ivan Šafranko (* 1931) sa radí medzi generáciu slovenských umelcov, ktorí sa začali vyjadrovať po druhej svetovej vojne. V začiatkoch svojej tvorby nemal Šafranko žiadny priamy kontakt s vývojom súčasného umenia prebiehajúcim mimo štáty socialistického bloku.

Krištof Kintera (* 1973) začal študovať tri roky po páde komunizmu. Napriek tomu, že obaja umelci pochádzajú z odlišného umeleckého prostredia aj obdobia, spája ich spontánny a nespútaný prístup k umeleckej tvorbe. Ako jeden, tak druhý neustále hľadajú nové možnosti, oddávajú sa práci s nekonvenčnými materiálmi, prekračujú existujúce horizonty a posúvajú hranice možností použitých médií. Ich tvorba sa tak bez prestania vyvíja a naberá nové smery.

Sprístupnenie výstavy: 20. 5. 2020 / H 27 
Trvanie výstavy: 20. 5. - 16. 8. 2020

Kurátorka: Séverine Fromaigeat

MIesto výstavy: Východoslovenská galéria, Hlavná 27

www.vsg.sk│FB: Východoslovenská galéria