Pripadá Vám súčasný model samosprávy nezaujímavý, vidíte v ňom nedostatky a premýšľate ako by to mohlo vyzerať všetko inak? Prijmite pozvanie na ďalšiu diskusiu nášho formátu a nahliadnite spolu s nami do inšpiratívneho multivesmíru. S našimi hosťami sa budeme tentokrát rozprávať o tom, ako by vyzerali Košice bez VÚC, čo je to model veľkých Košíc a aké pozitíva by pre samosprávu priniesol prenos kompetencií okresných úradov práve na vyššie územné celky.

Hosťami diskusie budú:

  • Tomáš Jurkovič – košický aktivista a bloger
  • Matej Kundrát – predseda OZ LiKE – máme radi Košice

Vstup: voľný / Fabrik Space

Projekt FABRIK SPACE – otvorená zóna pre komunity a občiansku participáciu je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.