Organový recitál 
Olivier LATRY
, organ

Program:

  • Johann Sebastian Bach: Prelúdium a fúga Es dur, BWV 552
  • Johann Sebastian Bach: Chorál „Pri riekach Babylonu“, BWV 653
  • Johann Sebastian Bach/Charles-Marie Widor: „Mattheus final“ z diela „Memento Bach“
  • Franz Liszt/Camille Saint-Saëns: 1. Legenda „Kázanie sv. Františka z Assisi vtákom“
  • Louis Vierne: Fantazijné kusy, druhá suita, op. 53
  • Olivier Latry: Improvizácia

Vstupné: 13 € zľavnené: 10 €  

MIesto: Dóm sv. Alžbety

Koncert je súčasťou festivalu Košická hudobná jar.