Inscenácia je obrazom aktivity priateľstva, ale súčasne aj morálneho dôsledku konania. Priateľstvo a spolupatričnosť iného poukazuje na to, že nemusíme byť ani ľuďmi, ale musíme si v tomto svete, prehnane orientovanom na materiálnosť, vzájomne pomáhať. 

Autor predlohy používa motívy pôvodnej rozprávky, ale zároveň ju výrazne aktualizuje. Samotná predloha hry Kocúr v čižmách má viac postáv, no naša verzia má len štyroch účinkujúcich, čím sa zvýši moment premeny vecných znakov na bábky, či priestor alebo zmenu polarity postáv. Inscenácia je obrazom aktivity priateľstva, ale súčasne aj morálneho dôsledku konania. Ak som raz odmietaný a iný mi poskytne pomoc, musím sa mu odvďačiť. No v našej rozprávke sa hrdina Jacques neodvďačí kocúrovi za pomoc.

Priateľstvo, spolupatričnosť a adorovanie iného poukazuje na to, že nemusíme byť ani ľuďmi, ale musíme si v tomto svete, prehnane orientovanom na materiálnosť, vzájomne pomáhať. Je to morálny imperatív a jeho hodnotu nemôžeme ničím znižovať.

Kocúr pomôže hrdinovi získať si princeznú, ale z príbehu sa dozvieme, že okrem krásy niet čo obdivovať. Všetky úskoky, odčinenie krivdy pri dedičstve vlastne uskutoční kocúr, teda metaforicky iný človek, ako sme my sami.

Ďalším aspektom je aj moment poznania prezentovaného čítaním. Kto nehľadá poznatky, zapísané ako múdrosť vekov, žije len v aktuálnom čase, dokonale vyprázdnenom pre fantáziu, imagináciu a kreativitu.

Hra teda humornou formou s odkazmi na aktuálny jazyk dnešnej pop-kultúry vťahuje dieťa, ale aj dospelého do sveta, kde je potrebné sa vzdelávať a poznávať. Tomu pomôže aj umenie a Kocúr v čižmách je odrazom takejto situácie v súčasnom svete. Rozprávka má komediálny charakter, karikuje neduhy a niektoré vlastnosti človeka.

Hra je určená pre deti od 4 rokov.

PREDPREMIÉRA: 28. február, piatok, 9:00
PREMIÉRA: 28. február, piatok, 19:00

www.bdke.sk│FB: Bábkové divadlo v Košiciach