Vyhľadať podujatie
events/2020/11/admid120653/120653.jpeg

Košice inak: Kvalitná zimná údržba

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Samospráva mesta je organizmus vzájomne prepojených inštitúcii. Aby bol tento organizmus zdravý a vedel dobre slúžiť obyvateľom mesta je potrebné sa o neho dobre starať. Prijmite pozvanie na diskusiu o tom, ako by vedeli byť Košice zdravým organizmom, ktorý slúži svojim obyvateľom.

Tentokrát sa budeme rozprávať o zimnej údržbe a novom projekte mesta Košice, ktorého cieľom je za pomoci obyvateľov zabezpečiť kvalitnejšiu a dostupnejšiu zimnú údržbu. Okrem iného si povieme aj kto v rámci mestskej štruktúry zimnú údržbu vykonáva, o tom či má nejaké nedostatky alebo v čom sa môžeme ešte zlepšovať.

Hosťom diskusie bude Peter Berinšter, koordinátor projektu aplikácie zimnej údržby v Košiciach.

Diskusia bude prebiehať online na FB stránke KE-inak.

Tešíme sa na Vás.

 

Projekt FABRIK SPACE – otvorená zóna pre komunity a občiansku participáciu je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou