Organový recitál v rámci 50. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Monika MELCOVÁ - organ.

Program:

Jacques Boyvin: Premier Livre d'Orgue - Suite du quatrième Ton

Grand Prélude a 5 parties a 2 choeurs
Trio
Cornet ou Tierce
Duo
Dialogue en Fugue

 Jean-Baptiste Lully:Le bourgeois gentilhomme

 Chaconne des Scaramouches

Johann Sebastian Bach (Vivaldi): Concerto D-dur, BWV 972

Allegro
Larghetto
Allegro

 Johann Sebastian Bach: Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654

Maurice Ravel: Le Tombeau de couperin

Prélude

 Maurice Ravel: Menuet sur le nom d'Haydn

 Monika Melcová: Improvizácia

Partner koncertu: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského

Vstupné: 10 € zľavnené: 6 €

Dĺžka predstavenia: 1:00

Miesto: Kostol sv. Antona Paduánskeho (seminárny, františkánsky), Kostol sv. Antona Paduánskeho (seminárny, františkánsky)

Koncert je súčasťou Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola (MOFIS).