Move Fest Košice je medzinárodný festival súčasného tanca, nového cirkusu a fyzického divadla. Je to podujatie, v ktorom môžeš pohyb v rôznych podobách nielen vidieť, ale aj zažiť a pocítiť. Vidíme sa od 26. – 28. augusta 2021 v Košiciach.

Permanentka: https://bit.ly/movefestkosice

TÉMA 

Počas štvrtého ročníka sa budeme venovať téme ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. Chceme sa dotknúť prírody a pocítiť, že ľudské telo je súčasťou prírody. Je z prírodného materiálu ako všetko navôkol. Veríme, že ak v hĺbke precitneme a spojíme sa so všetkým živým v nás a mimo nás, pochopíme, že sme súčasťou organického celku a začneme pristupovať k sebe a okoliu s väčším rešpektom a pochopením.

PROGRAM 

Štvrtok, 26.8.

Piatok, 27.8.

Sobota, 28.8.

Move Fest Košice vychádza a úzko spolupracuje s Move Fest Ostrava.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Podporilo ho Mesto Košice a Creative Industry Košice