Jazda nostalgickou vlakovou súpravou po unikátnych železničných viaduktoch na trase Košice - Trebišov - Sečovce - Vranov n. Topľou - Hanušovce - Hanušovské viadukty - Prešov - Košice. 

V cene lístka je prehliadku múzea v Hanušovciach nad Topľou, archeoskanzenu a drobné občerstvenie.

Odchod z hlavnej železničnej stanice v Košiciach.

Viac informácií na https://www.detskazeleznica.sk/--6-521-na-viadukty-vychodniarskym-okruhom