Vyhľadať podujatie
events/2020/11/admid120606/120606.jpeg

Next (Green) Generation EU: Zelený reštart Slovenska 2020

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Európska únia pripravila historicky najväčší finančný balík určený na boj s prepadom ekonomík po pandémii Covid-19. Pre Slovensko to predstavuje obrovskú príležitosť aj výzvu. Reformy financované z Fondu obnovy by mali slovenskú ekonomiku posunúť vpred a zároveň rešpektovať ciele klimatickej neutrality do roku 2050.

 • Ako sa premietnu klimatické a environmentálne ciele do Národného plánu obnovy a odolnosti?
 • V ktorých sektoroch ekonomiky sú najväčšie príležitosti pre zelený reštart?
 • Ako vnímajú návrhy na Národný plán obnovy zainteresovaní aktéri?
 • Aké zmeny a príležitosti prinesie zelená ekonomika pre naše hospodárstvo?
 • Ako hodnotia návratnosť zelených investícií ekonomickí experti?
 • Aký je plán na zapojenie odborníkov, občianskeho sektora, samospráv a biznisu do tvorby reformného plánu?

PROGRAM:
10:00 – 10:20 Otvorenie a privítanie organizátora
---

10:20 – 11:00 Panel 1 | Bude 2021 rokom zeleného reštartu ekonomiky?

Peniaze, ktoré majú pomôcť naštartovať slovenské hospodárstvo a posunúť ho smerom k digitálnej a zelenej ekonomike, by k nám mali začať prúdiť už budúci rok. Pre Slovensko je to príležitosť dobehnúť niektoré zameškané reformy. Podľa Európskej komisie je našou povinnosťou voči budúcim generáciám využiť peniaze zodpovedne a neinvestovať do riešení, ktoré budú už o pár rokov zastaralé. Reformy, ktoré sa nakoniec dostanú do Národného plánu obnovy, majú posilniť schopnosť Slovenska čeliť budúcim krízam a nasmerovať ho na cestu uhlíkovej neutrality.

 • Ako zabezpečiť, aby sme dokázali peniaze efektívne čerpať?
 • Ako chce vláda reflektovať potrebu napĺňania zelených cieľov v Národnom reformnom pláne?
 • V ktorých oblastiach, sektoroch ekonomiky sú najväčšie príležitosti pre zelený reštart?

Panelisti:

 • Eduard Heger, podpredseda vlády a minister financií SR
 • Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR
 • Ján Budaj, minister životného prostredia SR
 • Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

Moderuje Radovan Geist, vydavateľ EURACTIV Slovensko
---

11:05 – 12:30 Panel 2 | Ako pomôže Zelený reštart našej ekonomike?

Cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050, ku ktorej sa Slovensko zaviazalo v Európskej zelenej dohode, bude mať významný vplyv na všetky odvetvia hospodárstva. Predpokladom pre dekarbonizáciu hospodárstva je útlm využívania fosílnych palív, zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe a zapojenie nových technológií. Pre uhlíkovo náročné odvetvia to bude znamenať komplexnú transformáciu a obrovské investície. Naopak, dôraz na obnoviteľnú energiu a energetickú účinnosť môže byť v iných sektoroch impulzom pre rozvoj.

 • Akými investíciami a schémami môže Plán obnovy prispieť k dekarbonizácii slovenského hospodárstva?
 • Aké ďalšie finančné nástroje má Slovensko k dispozícii pre napĺňanie klimatických cieľov?
 • Aké sociálne a ekonomické dopady môže mať boj s klimatickou krízou? Čo hovoria analýzy a odhady?
 • Aké investície môžu Slovensku pomôcť hneď?
 • Ako bude na zelené investície reagovať trh?

Panelisti:

 • Lívia Vašáková, poradkyňa predsedu vlády SR pre Zelenú ekonomiku a Fond obnovy
 • Norbert Kurilla, poradca Prezidentky Slovenskej republiky
 • Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne
 •  Ivana Maleš, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky

Moderuje Irena Jenčová, editorka EURACTIV Slovensko
---

12:30 – 13:30 Obedný program
Predstavenie víťazov Európskej esejistickej súťaže

Organizátori súťaže: Hanns Seidel Stiftung v spolupráci so Zastúpenie EK v SR, Slovenskou klimatickou iniciatívou a Goethe Institut
---

13:30 – 15:00 Panel 3 | Zachránia nás eko-inovácie?

Európska komisia ráta pri zelenom reštarte európskeho hospodárstva s inováciami a rozvojom zelených technológií. Tie sú kľúčové aj pre dosiahnutie klimatických cieľov. Bariérou pre ich masívne uplatnenie je najmä neefektívne nastavenie verejných politík.

 • Čo môže štát urobiť pre rozvoj eko-inovácií?
 • Ako nastaviť verejné politiky aby podporili rozvoj zelených technológií?
 • Ktoré účinné kroky je možné urobiť hneď?
 • Ako umožniť rýchlejšie a flexibilnejšie zavádzanie inovácií na trh?

Panelisti:

 • Katarína Bruncková, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR
 • Andrea Basilová, spoluzakladateľka Sensoneo
 • Ľubica Ragulová, senior konzultantka, EY
 • Boglárka Kurka Ivanegová, spoluzakladateľka Sustainability Tools

Moderuje Katarína Nikodemová, riaditeľka Budov pre budúcnosť
---

15:30 – 17:00 Panel 4 | Zelený reštart samospráv
Mestá sú domovom 70 percent celkovej európskej populácie. Vlny horúčav, suchá či záplavy v dôsledku klimatickej zmeny môžu v urbanizovaných oblastiach napáchať miliónové škody. Európska komisia považuje samosprávy za kľúčových hráčov v boji proti klimatickej zmene, keďže sú „vykonávatelia“ klimatických opatrení. V zelených opatreniach a cieľoch môžu ísť dokonca nad rámec povinností stanovených štátom.

 • Ako sú samosprávy pripravené na zelenú obnovu a čo ich naopak brzdí?
 • Z ktorých návrhov a opatrení v národnom reformnom pláne môžu benefitovať samosprávy a občania? Ktorá priorita tam zatiaľ chýba?
 • Vidíte v návrhu Plánu obnovy a ďalších finančných schémach priestor na rýchlejšie čerpanie financií pre samosprávy?
 • Aké prekážky na vyššej úrovni potrebujeme odstrániť k naplneniu cieľov zeleného reštartu samospráv?

Panelisti:

 • Martin Macíček, poverený riadením odd. Životného prostredia a územného plánovania, Trenčiansky samosprávny kraj, SK8
 • Zuzana Hudeková, expertka na adaptáciu na zmenu klímy a zelenú infraštruktúru
 • Marcel Lauko, riaditeľ Energetického centra Bratislava a Asociácia poskytovateľov energetických služieb

Moderuje Daniela Piršelová, bývalá televízna redaktorka, zakladateľka prvej klimatickej konferencie na Slovensku CLIMATE CONFERENCE SLOVAKIA a aktuálne expertka Únie miest Slovenska pre komunikáciu klimatickej zmeny
---

17:00 Záverečné slová

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky
pani Zuzana Čaputová
---

Organizátor: EURACTIV Slovensko

Partneri podujatia: Klimatická iniciatíva, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov SOS, Znepokojené matky, Hanns Seidel Stiftung Slowakei - Nadácia Hannsa Seidela Slovensko, European Climate Fundatioan, Goethe-Institut Bratislava, Mladí reportéri pre životné prostredie a Climate Conference Slovakia