O UMENÍ – KURZ DEJÍN UMENIA VO VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRII

Knižnica VSG pri svojom otvorení v nových priestoroch ponúka vzdelávací kurz, ktorý bude sprevádzať prvý rok jej fungovania.


Prostredníctvom 10 prednášok účastníci dôverne spoznajú jednotlivé obdobia v dejinách výtvarného umenia, súčasťou kurzu je voľný vstup na výstavy VSG pred začiatkom prednášky a tiež čitateľský preukaz do Knižnice VSG. Na záver dostanú účastníci kurzu certifikát o úspešnom absolvovaní.

Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť na galovics@vsg.sk v termíne do 2. 3. 2020. Počet účastníkov je limitovaný.

Cena kurzu je 30 €.

Viac informácií a harmonogram prednášok nájdete na tomto linku https://vsg.sk/kniznica/

www.vsg.sk│FB: Východoslovenská galéria

Harmonogram prednášok – verejná skupina
(vždy v utorok o 18:00 vo VSG na Hlavnej 27)
  • 24. 3. 2020 - Ján Krstiteľ z Kišoviec, Ježiš s dušou Panny Márie / Gotické sochárstvo 
  • 07. 4. 2020 - Maliar rakúskych krajín z 2. polovice 15. storočia / Gotické maliarstvo 
  • 05. 5. 2020 - Jakub Bogdan – Kvetiny, Willem de Poorter – Pri sarkofágu / Novovek a barokové maliarstvo
  • 09. 6. 2020 - Johann Lucas Kracker – Monštrancia / Kracker a jeho pôsobenie v Jasove, barokové umenie
  • 08. 9. 2020 - Jozef Fridrich Wagner – Dáma s parochňou, Ján Rombauer – Podobizeň dámy v modrých šatách / Portrétne maliarstvo v 19. storočí 
  • 06. 10. 2020 - Karol Tibely – Tatranská krajina s figurálnou štafážou, František Klimkovič – Dieťa v krajine / Romantizmus a biedermeier
  • 03. 11. 2020 - Ladislav Mednyanszký – Krajina so zapadajúcim slnkom / Barbizonská škola a impresionizmus
  • 08. 12. 2020 - Gejza Schiller – Hlava muža, Anton Jaszusch – Figurálna kompozícia / Avantgardné smery v 20. storočí 
  • 12. 1. 2021 - Jozef Jankovič – Ecce homo / Sochárstvo 2. pol. 20. storočia
  • 16. 2. 2021 - Svetlana Fialová, Lucia Dovičáková / Ženské autorky v 20. a 21. storočí