Vyhľadať podujatie
events/2020/10/admid120387/120387.jpg

Online podujatia ÚĽUV

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

REMESLO online

Napriek tomu, že ÚĽUV zatvoril brány pre verejnosť jeho pracovníci sa zamerali na sprístupnenie vybraných tvorivých, poznávacích a edukatívnych činností netradičnou formou. Pomocou krátkych videí, zvukových nahrávok a pracovných hárkov pre deti oslovujeme fanúšikov ľudového umenia s cieľom udržať záujem o tradičné remeslo a duševné hodnoty našich predkov. Kontaktnými bránami je webová stránka a profil inštitúcie na Facebook-u a Instragrame.

Slogan „Zostaň zdravý“ nesie v sebe aj posolstvo duševného zdravia, v ktorom má kultúra nezastupiteľnú úlohu. Je spoločníkom v dobrovoľnej karanténe, pomáha znášať pocit stiesnenosti a zachovať pokojnú myseľ. Ústredie ľudovej umeleckej výroby sa pridalo ku kultúrnym inštitúciám, ktoré svoju činnosť vysunuli do online priestoru. Vytvorili sme viaceré tematické sekcie, ktoré priebežne rozširujeme a dopĺňame o ďalšie aktivity. Záujemcov všetkých vekových kategórií lákame na minikurzy remesiel, do audioknižnice Ako sa kedysi.., na detskú tvorivú činnosť pomocou pracovných listov Huncút a tiež na online prehliadku výstavy „Srdcom zdobené. V príprave je ďalšia sekcia venovaná práci našich kurátorov. Súhrn všetkých aktivít je dostupný na webovej adrese: http://www.uluv.sk/sk/web/podujatia-a-novinky/online-podujatia-uluv/.

Zamestnať ruky a hlavu remeselnou činnosťou pomáhame v sekciiMinikurzy. V súvislosti so sviatkami Veľkej noci si šikovné ruky mohli vyskúšať opletanie kraslíc drôtom a niťou, ukázali sme ako sa pletú korbáče a poradili sme ako vyzdobiť sladký medovník. Kreatívne možnosti, ktoré v sebe ukrýva drôt prezentujeme na ďalšom videu venovanom výrobe drôteného srdca. Pri výbere a príprave kurzov sme vychádzali z materiálov, ktoré sú bežne dostupné v každej domácnosti a ktoré nie sú v dôsledku zatvorených obchodných prevádzok nedostupné.

Nielen pre deti, ale aj pre dospelých a súčasne aj pre pedagogických pracovníkov sme pripravili audionahrávku knihy „Ako sa kedysi hospodárilo. Našim zámerom bolo pútavou formou priblížiť poslucháčom informácie o tom, ako vyzeralo roľnícke gazdovstvo v minulosti, aké práce na ňom ľudia vykonávali, aké náradie sa používalo, aké rastliny sa pestovali, ako sa chovali zvieratá. Zároveň sa deti dozvedia o remeslách, ktoré s hospodárením súviseli.

Pracovné listy z edície pracovných zošitov Huncúthravou formou sprostredkujú tradície ľudovej kultúry na Slovensku pre deti v mladšom školskom veku. Listy je možné voľne stiahnuť z internetu a vytlačiť aj v domácich podmienkach. Tvorivosť detí podnecujú rôzne úlohy spojené s kreslením, maľovaním, vyfarbovaním a vystrihovaním.

V sekciiVirtuálnych výstav je k nahliadnutiu online prezentácia výstavy Srdcom zdobené, ktorá je aktuálne inštalovaná v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach. Z dôvodu zatvorenia galérií prinášame aspoň malú „ochutnávku“ z prehliadky ornamentov z tradičnej ľudovej kultúry a veríme, že čoskoro sa stretneme aj osobne na tejto krásnej výstave. Už onedlho pribudne do tejto sekcie aj virtuálna prehliadka výročnej výstavy ÚĽUV-u, ktorá vzdáva hold ľudovým hudobným nástrojom a ich výrobcom.

Tešíme sa na stretnutie online a veríme, že čoskoro aj osobne!