Komunitné stretnutie určené milovníkom dobrej hudby a krásneho slova.

Poetický večer v knižnici má inšpirovať pre nie práve preferovaný literárny žáner akou je poézia a zároveň dať priestor nadaným lokálnym poetom a interpretom poézie, aby odprezentovali vlastnú tvorbu a kreativitu. Podujatie bude mať tri základné piliere: recitáciu a čítanie poetických textov, interpretáciu šansónových melódií s príjemným podmazom klavírnej hudby a záver sa ponesie v duchu krátkej diskusie s hosťom večera.

Z dôvodu korona-obmedzení sa stretnutie uskutoční prostredníctvom online záznamu na FB stránke: Knižnica pre mládež mesta Košice.