Vyhľadať podujatie

Spoločnosť priateľov jogy

Kováčska 16
04001 Košice
Slovensko

www.spj.saj.sk
spjke@netkosice.sk
+421 905 489 363O nás

Poslanie Spoločnosti priateľov jogy

Poslaním SPJ je výučba a propagácia jogy v jej klasickej podobe a zároveň aj starostlivosť o zdravie v zmysle definície WHO. SPJ za týmto účelom poskytuje kurzy a školenia pre jednotlivcov či zamestnancov inštitúcií v oblasti svojej činnosti. SPJ vydáva aj publikácie zamerané na teóriu aj prax jogy.
SPJ sa stará o vzdelávanie svojich učiteľov a lektorov formou špecializovaných tréningov, kurzov a učebných materiálov.
 

Milí cvičenci jogy - jogisti!

Zápisy na kurzy jogy v novom školskom roku 2020/2021 sa budú konať v každý septembrový piatok na Kováčskej 16, Košice v čase od 16.00 - 18.00 hod. Na kurzy sa môžete  zapísať cez e-mail poslaním vyplnenej prihlášky zo stránky http://spj.saj.sk/?Kurzy:Celorocne_kurzy  na adresy spjke@netkosice.sk alebo zsemsey@netkosice.sk.
Tešíme sa na Vás!

Na kurzy  sa môžete prihlásiť prihláškou, ktorú nájdete aj súboroch Na stiahnutie.

Termíny cvičení v  školskom roku  2020/2021 nájdete v časti Kurzy – Celoročné kurzy. Rozpisy kurzov a časy začiatkov uvidíte začiatkom septembra.
Zápisy na špecializované kurzy (pranajama, meditačný, relaxačný, manažment stresu ...) je v ten istý čas.


Ponúkané kurzy:
- celoročné kurzy jogy
  •   Joga pre začiatočníkov
  •   Joga pre pokročilejších 
  •   Joga pre ľudí s problémovým chrbtom
- víkendové špecializované kurzy jogy 
- kurz relaxácie
- kurz meditácie 
- kurz manažment stresu 
- pranajama – práca s dychom
- prednášky na jogové témy.


Strednodobé kurzy

Medzi strednodobé kurzy patria Relaxačný a Meditačný kurz ako aj kurz Pranajamy.

Intenzívny kurz meditácie

Kurz je venovaný práci so stavmi mysle. Cieľom je, aby myseľ sa vedela stať disciplinovanou, jednobodovou a zároveň relaxovanou. Kurz je venovaný jednoduchým technikám jogovej meditácie.

Kurz relaxácie

Kurz učí základom  jogovej relaxácie. Cieľom je, aby frekventanti kurzu boli schopní sa uvoľniť zo stresov a dopriať telu aj mysli hlboké uvoľnenie. U niektorých kurzov je možné kurz rozšíriť o použitie neurotechnológie.

Kurz pranajamy

Pranajama je tréning, pri ktorom pracujeme s energiami tela prostredníctvom sledovania a usmerňovania dychu. V rámci pranajamy kurz učí základné typy dychovej kultúry jogy.

Strednodobé kurzy sa otvárajú, ak sa prihlási najmenej 15 záujemcov. 

Ak sa chcete prihlásiť, prosíme použite univerzálnu prihlášku, ktorá je v prílohách.

Plán činnosti Spoločnosti priateľov jogy nájdete v prílohách na stiahnutie.


A K T U A L I T Y

Srdečne vás pozývame na mimoriadny víkendový seminár

SAVITA JOGA

„Joga a hudba ako cesta k energiám vlastného vnútra“
 
Košice, 21. – 22.11.2020

  Gejza M. Timčák, Ivo a Pavel Sedláček

Prepojenie jogových techník so živou inšpirovanou hudbou otvára cesty k harmónii, radosti i novej tvorivej energii. Môžete prejsť objavnými cestami jogy do vlastného vnútra; sprístupniť si harmonizujúce energie ásan, dychových a meditačných techník aj tradičných mantier. Tým môžete získať nové inšpirácie aj pre svoj každodenný život.


V piatok 20.11.2020 sa uskutoční koncert
„Hudba z hviezd“
v podaní Iva a Pavla Sedláčka.

Inšpirovaná hudba k posilneniu ducha a osvieženie mysle unikátnymi nástrojmi v podaní známeho hudobníka Iva Sedláčka a jeho syna Pavla Sedláčka.

 
Informácie: www.spj.saj.sk
e-mail: spjke@netkosice.sk
tel.: 0905 489 363, 0908844372
 
POČET MIEST JE OBMEDZENÝ - PRIHLÁSTE SA čím skôr! (Prihlášky sú v súboroch Na stiahnutie)
Členské  na kurz je do 1.11.2020 100€. Po 1.11.2020 110€.
Členské na koncert je 8€.
Víkendového semináru sa môže zúčastniť iba riadne prihlásený účastník.
Zábery z premiéry výstavy 40 rokov jogy v Košiciach môžete vidieť na stránke https://www.facebook.com/pages/Spolo%C4%8Dnos%C5%A5-priate%C4%BEov-jogy/423009827874428?ref=bookmarks

Špecializované programy:
 


- Holotrópne a transformačné dýchanie (najbližší dátum október. 2020 - Eger (plne obsadený)
- Savita joga (najbližší dátum: Košice  21. - 22. november 2020, koncert  "Hudba z hviezd" 20.11.2020 )
- Kurzy učiteľov jogy SAJ - Nový kurz učiteľov jogy  3. stupňa sa končí v septembri 2020 (kurz je obsadený).  Bližšie informácie na http://www.spj.saj.sk/?Kurzy:Kurz_ucitelov_jogy

Kurz pranajamy - začne podľa počtu prihlásených (minimálne 15 účastníkov)
Kurz meditácie - začne podľa počtu prihlásených (minimálne 15 účastníkov) 
Kurz relaxácie - začne podľa počtu prihlásených (minimálne 15 účastníkov)
Na prihlásenie použite prihlášku, ktorú nájdete v súboroch Na stiahnutie.Ponúkame tiež publikácie a pomôcky zamerané na teóriu aj prax jogy.
Ponuku si môžete pozrieť na stránke http://www.spj.saj.sk/?Ucebne_a_tematicke_texty%3B_treningove_pomocky

 

Program

Žiadne udalosti pre kategóriu