Vyhľadať podujatie
events/2020/09/admid0000/images/sudane-web.png

SÚ DANÉ: PARK, FONTÁNA

Piatok 15.01.2021, 10:00
Výstavný projekt s názvom Sú dané: park, fontána, má špecifický cieľ, priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc.
otvorenie výstavy: 17. 9. 2020 o 18:00
trvanie výstavy: 18. 9. – 17. 1. 2021 (predĺžená)
vystavujúci autori: Matej Gavula, Maroš Juhás, Martin Piaček, Erik Sikora, Samuel Velebný
kurátor výstavy: Peter Tajkov
miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Výstavný projekt s názvom Sú dané: park, fontána, má špecifický cieľ, priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc. Reaguje na oživený záujem generácie narodenej po roku 1989 o toto umenie, resp. na snahy o opätovné uchopenie jeho kvality a napokon aj o jeho ochrany. Projekt pracuje s imaginatívnou apropriáciou diel z obdobia 60-80tych rokov minulého storočia a ich reinterpretáciu, či rekonštrukciu v nových súvislostiach.

Rovnako však prostredie mesta slúži ako inšpiračný model pre vytvorenie úplne nových vzťahov architektúry a voľného umenia. Toto autorské uchopenie nedávnej minulosti osciluje medzi polohami subjektívne prežívaného kontaktu s konkrétnym miestom, sochou, parkom a pod. až po širší objektivizujúci pohľad na výtvarne spravovanú mestskú krajinu v nových historicko-politických pomeroch mesta.

Výstava je výsledkom tvorivého dialógu voľných umelcov a architektov, predstavuje na mieru vytvorené diela, modely výsekov mestskej krajiny – sú akousi scénou pre transponovaný dialóg medzi človekom, sochou, budovou či parkom.
Uvažovanie o východoeurópskych mestách
Výstavný projekt s názvom Sú dané: park, fontána, má špecifický cieľ, priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc, v širšom kontexte umenia východoeurópskych miest. Ako uviedol kurátor Peter Tajkov, „výstava reaguje na oživený záujem generácie narodenej po roku 1989 o toto umenie, resp. na snahy o opätovné uchopenie jeho kvality a napokon aj o jeho ochranu.“ Projekt pracuje s imaginatívnym prisvojením si diel z obdobia 60.-80. rokov minulého storočia a ich reinterpretáciou, či rekonštrukciou v nových súvislostiach. Výstava voľne nadväzuje aj na aktuálny výstavný projekt Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG.

Medzigeneračný dialóg
Vystavujúci umelci zastupujú približne dve generačné vrstvy. Martin Piaček a Matej Gavula (1972) ktorí prežili detstvo a časť mladosti v 70 a 80tych rokoch, na druhej strane sú nastupujúci umelci a architekti Samuel Velebný (1990) a Maroš Juhás (1995), reprezentujúci generáciu len so sprostredkovanou skúsenosťou s kontextom sídliskovej výtvarnej situácie, avšak s o to väčším záujmom o jej interpretáciu. Niekde generačne uprostred stojí o niečo skôr narodený Erik Sikora (1986). Medzigeneračný dialóg, ktorý na výstave vznikol, môžeme označiť za príznačný aj pre súčasné prostredie našich vysokých výtvarných škôl.

Peter Tajkov (1974): Autor námetu výstavy a kurátor. Študoval archeológiu a dejiny umenia na FF UK v Bratislave, pôsobí ako vedúci Katedry teórie a dejín umenia Fakulty umení na TUKE. Bol kurátorom mnohých výstavných projektov a je autorom viacerých odborných publikácií v oblastiach stredovekého a súčasného umenia.

Matej Gavula (1972): Absolvent Vysokej školy výtvarných umení, pôsobiaci ako vizuálny umelec v Bratislave. Realizuje sa v médiách sochy a objektu, fotografie, videa, akcie a performance. V ostatnom čase reaguje často na aktuálny stav a transformáciu historickej, modernistickej architektúry. Pre výstavu Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG navrhol architektúru v podobe špeciálnych podstavcov.

Martin Piaček (1972): Študoval v ateliéroch Juraja Bartusza a Jozefa Jankoviča na VŠVU kde od roku 2018 pôsobí ako vedúci ateliéru VVV na Katedre intermédií. Vo svojich dielach sa dlhodobo venoval najmä národopisným témam, alebo skúmal osobnú identitu z národno-historického aspektu. V poslednom období, sa vo svojej tvorbe zaoberá aj osobnejšími témami. Vystavoval na mnohých dôležitých výstavách doma i v zahraničí.

Erik Sikora (1986): Laureát Ceny Oskára Čepana 2019, pre ktorého je príznačný osobitý autorský štýl, prezentovaný v podobe prednášok, koncertov, performance a videí. Svoje umenie voľne šíri prostredníctvom publikovania na Youtube. Sikora je absolventom pražskej AVU a na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach absolvoval doktorandské štúdium na Katedre Výtvarných umení a intermédií.

Samuel Velebný (1990): Čerstvý absolvent Ateliéru nových médií a fotografie na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Multimediálny umelec, ktorý sa okrem vlastnej tvorby venuje aj projektom VUNU a SAC a je kurátorom galerijného programu Galéria Tabačka.

Maroš Juhás (1995): Popri štúdiu architektúry na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, sa prostredníctvom projektu soc_ke, venuje osvetovým aktivitám v oblasti košickej architektúry druhej polovice 20. storočia. Jednou z aktivít je tvorba počítačových grafík so štylizovanými motívmi architektonických dominánt socialistickej éry v histórii Košíc.

www.vsg.sk│FB: Východoslovenská galéria


Miesto konania

Ďalšie termíny


15. 01. 2021 Piatok 10:00 - 18:00 Košice Východoslovenská galéria
15. 01. 2021 Piatok 10:00 - 18:00

16. 01. 2021 Sobota 10:00 - 18:00 Košice Východoslovenská galéria
16. 01. 2021 Sobota 10:00 - 18:00

17. 01. 2021 Nedeľa 10:00 - 18:00 Košice Východoslovenská galéria
17. 01. 2021 Nedeľa 10:00 - 18:00