Počas letných prázdnin bude vo vestibule botanickej záhrady prebiehať nová VÝSTAVA PREPAROVANÉHO TROPICKÉHO HMYZU. Uvidíte niekoľko stoviek exemplárov preparovaných druhov z tropických oblastí sveta vrátane motýľov. Súčasťou bude aj prezentácia živých tropických bezstavovcov, hmyzu, škorpiónov a pavúkov v insektáriách. Zbierku nám zapožičal p. Michal Zachar, ktorý bude prítomný každý víkend osobne - poskytne poradenskú činnosť aj predaj kaziet s tropickým hmyzom.

Výstava prebieha od 3.7. do 30.8. v rámci letných otváracích hodín. A nezabudnite, že do septembra prebieha aj výstava OD HISTÓRIE PO SÚČASNOSŤ k 70. výročiu založenia botanickej záhrady.

FB: Botanická Záhrada UPJŠwww.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada