Vyhľadať podujatie

Verejná knižnica Jána Bocatia

Hviezdoslavova 5
040 01 Košice
Slovensko

www.vkjb.sk
vkjb@vkjb.sk
+421 55 622 32 91O nás

Centrálna požičovňa

Je najväčším pracoviskom knižnice s najrozsiahlejším fondom a titulovým zastúpením literatúry. V dvojpodlažnej budove z 19. storočia je na prízemí uložená beletria, predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ale aj osobitný fond v maďarskom jazyku. Nachádza sa tu najširší titulový výber beletrie v Košiciach.

Na poschodí je uložený fond náučnej literatúry. Zastúpenie jednotlivých vedných odborov je vyvážené, teda jedná sa o univerzálny fond. Čitateľ tu môže nájsť tak populárno-náučne diela, ako aj študijný materiál pre školské potreby. Knihy si možno vyberať priamo z regálov alebo vyhľadať v elektronickom katalógu.

Interiér vybavený moderným knižničným nábytkom a doplnený starými nábytkovými prvkami z 19. storočia poskytuje návštevníkom príjemné prostredie.

Fond: 98 000 knižničných jednotiek


Pobočky verejnej knižnice Jána Bocatia:

 
 
 


Program