Vyhľadať podujatie

Verejná knižnica Jána Bocatia - pobočka Barca

Abovská 32 (kaštieľ)
040 17 Košice - Barca
Slovensko

http://www.vkjb.sk/pracoviska/pobocka-barca
kniznicabarca@vkjb.skOtváracie hodiny

Pondelok 12:00 - 16:00
Streda 11:00 - 18:00
Štvrtok 11:00 - 16:00

O nás

Toto pracovisko patrí medzi menšie pobočky knižnice. Knižnica má univerzálny fond, v ktorom je zastúpená tak beletria ako aj náučná literatúra. Menší počet čitateľov umožňuje užší kontakt knihovníčky s čitateľom. Knižnica pravidelne usporadúva Letné čitateľské tábory pre svojich mladých čitateľov.

Fond: 8 500 knižničných jednotiek

Program

Žiadne udalosti pre kategóriu