Srdečne Ťa pozývame na ďalšie stretnutie klubu Toastmasters Košice.
Sme rečnícky klub, ktorý umožňuje členom naučiť sa rečniť na verejnosti, a to hlavne vďaka spätnej väzbe a za pomoci mentora.

KEDY? 25. januára 2020 (pondelok) o 18:15
KDE? online cez ZOOM
Vstup je zdarma.

Príď sa pozrieť na naše stretnutie, tešíme sa na Teba.

Orientačný program:
- Privítanie hostí a otvorenie stretnutia
- Pripravené prejavy
- Hodnotenia pripravených prejavov
- Improvizácie
- Záverečné hodnotenia
- Uzavretie stretnutia
- Afterparty

Na stretnutí bude zhotovovaný audiovizuálny záznam vybraných rečníkov s ich súhlasom.

 

Podujatie, ktoré usporadúvajú Toastmasters Košice a Toastmasters Slovakia

Online: zoom.us