Košická egyptologická jeseň 2020

Abstrakty prednášok a bližšie informácie:

Miesto: Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
Miesto: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, Košice
Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

www.cerehis.sk│FB: Centrum pre religionistiku a historické štúdiá