Kristína Minaríčková: Waiting for.../ Čakanie na...
kurátor: Adrián Kobetič

Výstava "Waiting for..." predstaví tvorbu Kristíny Minaríčkovej, absolventky ateliéru intermédii na FDULS v Plzni, ktorá bude zameraná najmä na maliarske médium s presahom do objektu. Autorka v projekte zobrazuje subjektívne vnímanie priestoru, ktoré pretvára do individuálnej geometrie. 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

MIesto konania: Galéria Artotéka, Mestská knižnica v Bratislave, Kapucínska 1
Trvanie výstavy: 14. 5. 2021 - 11. 6. 2021 / pondelok - piatok: 8:00 – 19:00
Kontakt: dramaturgia@mestskakniznica.sk