Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy prípravy strihov a zhotovenia oplecka, lajblíka, sukne a zástery so zameraním na podpoliansky región.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí ovládajú prácu na šijacom stroji.

Rozsah kurzu

30 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

170 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa látku na ušitie jednotlivých krojových súčastí. Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 5 účastníkov.

Termíny kurzov

deň / čas / termín konania kurzu / lektor
Piatok, sobota / Pia: 9.00 – 17.00, So: 8.30 – 16.30 / Elena Marcineková
14. 5., 28. 5., 4. 6., 18. 6. 2022

Prihlásiť sa »