REZBÁRSKA DIELŇA

Čo sa deti na kurze naučia?

Na kurze sa deti oboznámia so základmi práce s drevom. Získajú nielen praktické zručnosti, ale i teoretické vedomosti o jednotlivých druhoch drevín a pracovných nástrojoch. Osvoja si prácu s rezbárskym náradím (nožík, pílka, dlátko) a rezbárske techniky linkorez a vruborez. Zhotovia si hračky, úžitkové a dekoratívne predmety.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre deti od 8 rokov; pre začiatočníkov i pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií / 1 trimester

Cena kurzu

65 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, materiál, pracovné pomôcky, nástroje a zástery. Vzhľadom k malej skupine garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

14. 4. - 16. 6. 2021, 14.45 – 16.45 Michal Fiľo, Jarný trimester
15. 4. - 17. 6. 2021, 14.45 – 16.45 Michal Fiľo, Jarný trimester 
16. 4. - 18. 6. 2021, 14.00 – 16.00 Michal Fiľo, Jarný trimester

Zdroj: www.uluv.sk