Aj vy máte veľký rešpekt pred projektovým manažmentom? Hľadáte nástroje, ktoré vám pomôžu riadiť projekty s prehľadom? Máme pre vás kurz práve na túto tému.
Na tomto kurze sa oboznámite s dvoma najčastejšie používanými metódami a to „Waterfall“ metódou podľa PMI.org a Agile, konkrétne Scrum a Kanban. Okrem teórie budete mať možnosť zažiť a prakticky si natrénovať 5 kľúčových oblastí, ktoré vám pomôžu začať nadobudnuté vedomosti okamžite uplatňovať v praxi. Kurz prebieha interaktívnou metódou, kde je potrebné aktívne zapájanie sa účastníčok.
Kedy: tri stretnutia 16., 18. a 23. novembra vždy od 17:00 do 20:00 hod.
Kde: online cez aplikáciu Google Meet
Cena: 25 eur
Kapacita: 45 účastníčok
Lektorka:
Alexandra Foglszinger Janiak od roku 2006 pracovala ako projektový manažér v Ness Slovensko, AT&T a Dell, kde okrem iného viedla globálny projekt Data mapping v súvislosti s pripravenosťou na GDPR. Aktuálne pôsobí ako Project Manager, Project management office v Soitrone.
V prípade otázok kontaktujte projektovú manažérku Veroniku Pizano pizano@ajtyvit.sk.