Abonentný koncert LALO - MASSENET - CHAUSSON sa z dôvodu karantény účinkujúcich umelcov neuskutoční.

Koncerty A cyklu / 20.01.2022 / Dom umenia / 19:00

Štátna filharmónia Košice
Robert JINDRA, dirigent,
Marek KOZÁK, klavír

Program:

Édouard Lalo: Le roi d´Ys, predohra
Jules Massenet: Klavírny koncert
Ernest Chausson: Symfónia B dur, op. 20

Vstupné: 12/11/10 € zľavnené: 9/8/7 € lóža: 16 €

Koncert je v režime OP.

Premiéra klavírneho koncertu Julesa Masseneta zaznamenala v roku 1903 len veľmi vlažné prijatie. Uviedol ho Louis Diemer, Massenetov súčasník a uznávaný virtuóz a skladateľ, ktorému bolo dielo venované. Koncert však vzápätí upadol do zabudnutia. Hudobný vkus parížskeho publika sa v tom období posúval k modernejším tendenciám a Massenetovo dielo na poslucháčov pôsobilo staromódne, preto nie je príliš prekvapujúce, že si koncert napriek svojmu nepopierateľnému šarmu a pôvabu dlho nenachádzalstabilné miesto v svetovom repertoári.

Symfónia B dur op. 20 Ernesta Chaussona patrí medzi jeho majstrovské diela. Je to jeho jediná symfónia, pochádza z roku 1890,  autor ju venoval francúzskemu maliarovi Henrymu Lerollovi. Dielo je silne ovplyvnené Chaussonovým pedagógom a inšpiračným vzorom Césarom Franckom, čo sa zreteľne prejavuje najmä v jeho trojčasťovej forme a dynamickej, zhustenej dramatickej štruktúre, pričom Chausson tu využíva Franckove bohaté chromatizmy a nepriamo tak anticipuje príchod impresionizmu.

Zdroj úvodného foto: Štátna filharmónia Košice