Otvárame prihlasovanie na náš prvý prímestský letný inkluzívny filmový tábor, ktorý sa uskutoční 9. - 13. augusta!

  • Je otvorený pre deti od 9 do 15 rokov a určený skôr pre tých, ktorí nemajú s natáčaním veľké skúsenosti.
  • Môžete očakávať základy filmovej tvorby, nadobudnutie rôznych zručností (kompozícia, animácia, efekty...), práce s technikou a v závere týždňa premiéru na veľkom plátne pre rodičov a priateľov priamo v Kine Úsmev:)
  • Tábor povedú skúsení lektori - Robert Rampáček, Natália Brzáčová a Ivan Čepek.
  • Program bude prebiehať od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 15:00 s možnosťou využiť táborovú družinu od 7:30 do 16:30. Súčasťou je samozrejme pitný režim a teplý obed. Tábor bude prebiehať v priestoroch Kina Úsmev, finálny program budeme komunikovať v najbližších mesiacoch.

Veľmi dôležitou súčasťou tábora je podpora inklúzie zraniteľných skupín a vedenie k tolerancii, spolupráci a citlivosti, takže súčasťou programu budú aj kolektívne hry a cvičenia zamerané na dané témy a na podporu tímovej práce. Rovnako sa tábora zúčastnia aj deti s fyzickým, mentálnym a sociálnym znevýhodnením z našich partnerských organizácií - Usmej sa na mňa, ETP - Slovensko a Keď môžem pomôžem.

Tento projekt je podporený Active Citizens Fund Slovakia.

Viac info a registračný formulárhttps://bit.ly/3tk6igo