Webinár je určený predovšetkých pre rodičov detí do 6 rokov a všetkých, ktorý pracujú s deťmi a chcú im lepšie porozumieť.

Osnova webinára:

  1. EQ vs. IQ – aký je ich vzťah?
  2. Emócie v rôznom veku. Na čo si dať pozor u novorodenca, dojčaťa, batoľaťa a predškoláka?
  3. EQ výchova – ako u dieťaťa podporiť rozvoj emocionálnej inteligencie

Emocionálnu inteligenciu dieťaťa môžeme rozvíjať v podstate už od narodenia. Na dieťa vplýva predovšetkým to, ako pristupujú k emóciám jeho rodičia. Už od narodenia je napojené na emócie rodičov a rovnako sleduje, ako oni reagujú na jeho prejavy. Rodičia by mali dieťaťu umožniť otvorene prejavovať svoje emócie, učiť ho uvedomovať si, rozlišovať a pomenúvať to, čo prežíva. Napomáhajú mu tak zvládať emócie, podporujú jeho emocionálny rozvoj a rozvoj empatie.

Emocionálnu inteligenciu môžeme považovať za kľúč k nášmu úspechu v súkromí aj v práci. Používame ju dennodenne vo všetkých oblastiach života bez toho, aby sme o nej vôbec vedeli. Emócie sa v nás ozývajú neustále a ak im nerozumieme a nevieme ich zvládať, často negatívne zasahujú do našich činností. Naopak, ak s nimi vieme pracovať, sú to naši pomocníci a motivujú nás k aktivite. Dokážeme zvládať trému, pracovať pod tlakom, využiť aj negatívnu emóciu v náš prospech a lepšie tak odolávať psychickým problémom. Vďaka empatii sa dokážeme lepšie naladiť na iných ľudí, porozumieť im a pomôcť bez toho, aby nám museli povedať, čo potrebujú. Keď rozumieme emóciám, lepšie rozumieme aj ľuďom a ich správaniu. Zásluhou týchto schopností sa stávame úspešnejšími aj na trhu práce, pretože dokážeme lepšie pracovať v kolektíve a zvládať pracovný tlak.

Kto bude spíkrom na webinári?

Michala Šuranová je klinická psychologička, psychoterapeutka a autorka projektu www.eq-vychova.sk. V roku 2010 ukončila štúdium psychológie na FF UK v Bratislave a nastúpila ako psychologička na psychiatrické oddelenie vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote. Má dve deti, aktuálne je na rodičovskej dovolenke.

Už počas vysokoškolského štúdia sa zaujímala o vývinovú psychológiu a pozornosť venovala najmä významu vzťahovej väzby v živote človeka. Počas materskej dovolenky sa rozhodla zamerať na rozvoj emocionálnej inteligencie u detí. Vytvorila Hravého sprievodcu zložitým svetom detských emócií, ktorý pomocou knižiek a hier zoznamuje deti s rôznymi emóciami. Deti sa spolu s opičiakom Edom hravou formou učia, že aj negatívne emócie majú v živote zmysel, dozvedia sa, ako si s nimi poradiť, ale získavajú aj základy empatie a medziľudských vzťahov

Na obrázku môže byť dieťa, stojaca osoba a text, v ktorom sa píše „webinár EMOCIONÁLNA INTELIGENCIAA VYZNAM V ŽIVOTE DIETATA Mgr. Michala Suranová klinická psychologička, psy choterapeutka 16.4.2021 18:00 LIVE 7 EUR AKČNÉ AKČNÉŽENY ŽENY“