Vyberte si jeden z našich troch praktických online workshopov, na ktorých vám odprezentujeme a vyskúšame si rôzne metódy práce s dejepisnými témami.

Workshopy prebehnú paralelne cez Zoom a sú zdarma. Na vybraný workshop sa môžete prihlásiť e-mailom na adrese: miroslava.misova@sng.sk. Kapacita workshopov je obmedzená.

1. workshop | Co tomu říkáte, pane? – Analýza obrazového pramene s pomocí technik dramatické výchovy s Ivou Vachkovou

Workshop se zaměří na analýzu obrazového pramene v online prostředí tak, aby byly funkčně využity i aktivizační techniky dramatické výchovy. Základem bude práce s fotografií a souvisejícím výtvarným dílem – velkoplošným obrazem Díkuvzdání českého a slovenskému lidu generalissimu Stalinovi. Účastníci workshopu budou pracovat samostatně i ve skupinách. Po výukových aktivitách bude následovat krátká diskuse účastníků s lektorkou o zvoleném způsobu práce.

Iva Vachková pôsobí ako vedúca lektorského oddelenia v Múzeu hlavného mesta Praha. Venuje sa vzdelávaniu učiteľov dejepisu, vedie kurzy dramatickej výchovy pre učiteľov a sprostredkováva, ako touto metódou podávať obsah na vyučovaní.
http://vachek.cz/

2. workshop | Co říkali o obraze? s kolegami z Ústavu pre štúdium totalitných režimov

V roce 1952 byl na pražské výstavě umění opěvující československo-sovětské bratrství vystaven obraz, jehož monumentální rozměry berou dech. Malba na ploše téměř 72 m2 zobrazovala československý lid vzdávající hold Stalinovi. Jednalo se o tak zjevný výsledek kultu osobnosti, že jej sama KSČ nedlouho po diktátorově smrti zavrhla. Mohl by takový historický pramen být základem výuky o československém stalinismu? Během práce ve workshopu se pokusíme tento obraz analyzovat takovým způsobem, který by byl přístupný i žákům základní školy a zároveň rozvíjel jejich historické myšlení. Netradiční, zasuté či zavržené idoly mohou být ideálním oknem do minulosti. Zvláště pokud jejich zkoumání probíhá v dobře vybavené virtuální laboratoři HistoryLab.cz.

Ústav pre štúdium totalitných režimov sa venuje sprostredkovaniu dejepisných tém z obdobia totality učiteľom, žiakom i verejnosti v rôznych formách. Ústav organizuje semináre pre učiteľov, prednášky pre školy a verejnosť či výstavy.
https://www.ustrcr.cz/

3. workshop | Lepšia skutočnosť s Barborou Tribulovou a Miroslavou Mišovou | KAPACITA WORKSHOPU NAPLNENÁ

K téme umenia a kultúry obdobia stalinizmu sme pripravili pracovné listy pre žiakov a metodický list pre pedagógov. Na workshope si priblížime možnosti, ako s týmito materiálmi pracovať, aby boli čo najviac využiteľné pre potreby výučby. Vyskúšame si aktivity zamerané na priblíženie a porozumenie príčinám, dôsledkom i metódam vytvárania pozitívnej cenzúry. Pri práci s obrazovým aj textovým materiálom preskúmame, ako je možné dosiahnuť zmenený pohľad na skutočnosť. Na základe vlastnej skúsenosti so zadaniami budeme spoločne analyzovať ich metodické východiská, postupy a ciele a budeme diskutovať o ďalších možnostiach a presahoch, ktoré môžu do triedy priniesť.

Barbora Tribulová a Miroslava Mišová pôsobia na Oddelení galerijnej pedagogiky Slovenskej národnej galérie, kde sa dlhodobo venujeme sprostredkovaniu rôznych tém prostredníctvom práce so zbierkami a aktuálnymi výstavami s presahom do ďalších oblastí.
https://linktr.ee/edu.SNG