Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi
Koncertná sála Župného domu

Okrem projektov a aktivít výtvarného charakteru otvára Nitrianska galéria svoje priestory aj iným, nevýtvarným médiám. Jedným z takýchto projektov je cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi, ktorý Nitrianska galéria odštartovala už v roku 2006. Všetky besedy sú sprevádzané známym moderátorom Dadom Nagyom.

Program jesenného cyklu besied:

29. september 2022 o 17.00 hod.
Lukáš Onderčanin

Lukáš Onderčanin je slovenský novinár. Od roku 2014 pracuje v denníku SME ako zahraničnopolitický redaktor. Trikrát bol nominovaný na Novinársku cenu, nomináciu premenil na ocenenie v roku 2021, kedy sa mu podarilo získať Cenu otvorenej spoloč- nosti za reportáž o slobode médií v Maďarsku. Historický dokumentárny román Utópia v Leninovej záhrade: Československá komúna Interhelpo je jeho knižným debutom.

13. október 2022 o 17.00 hod.
Jana Micenková

Jana Micenková vyštudovala slovenský jazyk a litera- túru v Prešove a následne FAMU v Prahe, odbor sce- náristika a dramaturgia. V roku 2013 založila v Prahe nezávislý divadelný súbor Nekroteatro, kde dodnes pôsobí ako dramatička a režisérka. S jej debutom, zbierkou poviedok Sladký život (2017), sa dostala do desiatky ceny Anasoft litera. Jej druhá kniha, román Krv je len voda, vydaný v roku 2021, je tiež nominova- ný na cenu Anasoft litera 2022.

22. november 2022 o 17.00 hod.
Mirka Ábelová

Mirka Ábelová v roku 2009 absolvovala štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komen- ského v Bratislave. Prvýkrát publikovala v kolektívnej zbierke Sólo pre 9 hlasov v roku 2011, v tom istom roku jej vyšla vlastná zbierka básní Striptíz. V roku 2018 prichádza so zbierkou Večný pocit nedele. Na Rádiu_FM moderuje poetickú desaťminútovku Nedeľná chvíľka poézie_FM.

Viac informácií o účinkujúcich a o programe nájdete na webovej stránke www.nitrianskagaléria.sk

Vstupné na besedy zdarma.