Vyhľadať podujatie
events/2020/11/admid120667/120667.png

DOD ONLINE

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Otvárame svoje dvere ONLINE


Tento rok otvorí Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici svoje brány pre uchádzačov o štúdium po prvýkrát ONLINE. Študenti stredných škôl a gymnázií budú mať možnosť počas troch popoludní spoznať všetkých 6 fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Deň otvorených dverí je rozdelený do šiestich blokov tak, aby si študenti mohli pozrieť a vybrať len tú fakultu, ktorá ich zaujíma. Každá fakulta má vyčlenený dostatočný priestor, aby im poskytla  čo najviac  informácií o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, aktivitách na  fakulte, o štúdiu v zahraničí či o aktívnom študentskom živote na univerzite a v meste Banská Bystrica. Čas jednotlivých blokov je v popoludňajších hodinách tak, aby nenarušil prebiehajúcu dištančnú metódu štúdia a umožnil väčšine študentov sledovať živý prenos z univerzity. Počas celého prenosu budú môcť študenti klásť zástupcom jednotlivých fakúlt otázky, na ktoré ste nedostali odpovede prostredníctvom www.slido.com a # fakulty.


Program DOD je naozaj pestrý a pripravený tak, aby vtiahol, aj prostredníctvom pútavých videí, stredoškolákov a gymnazistov do diania nielen na Univerzite, ale aj v meste Banská Bystrica.


Program Dňa otvorených dverí:


23. 11. 2020 

24. 11. 2020

25. 11. 2020