Vyhľadať podujatie

Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

Zámocká 1
992 01 Modrý Kameň
Slovensko

www.snm.sk
hradmodrykamen@snm.sk
+421 47 487 02 18Otváracie hodiny

Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

O nás

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejiny a vývoj detskej hračky, ako aj dejiny regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza.

STÁLE EXPOZÍCIE:

HRAČKY NA SLOVENSKU V 20. STOROČÍ
V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť, od základného delenia na hračky vidieckych a mestských detí až po moderné hračky, pri ktorých už tento rozdiel nepoznáme.

 

EXPOZÍCIA ZAHRANIČNÝCH BÁBOK

Expozícia zahraničných bábok predstavuje bábkarské kultúry deviatich krajín sveta: Indonézia, India, Poľsko, Nórsko, Česko, Tunisko, Maďarsko, Rusko a Grécko. 

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ SLOVENSKÉHO BÁBKOVÉHO DIVADELNÍCTVA

 

Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o histórii, vývoji a súčasnosti tohto umeleckého odboru. Tradičné kočovné bábkarstvo je prezentované marionetami významných bábkarských rodín - Stražanovcov a Dubských.

 

VÝSTAVY:
NÁLEZY ZO SLOVANSKO-AVARSKÉHO POHREBISKA V ŽELOVCIACH
Výstava prezentuje archeologické nálezy z pohrebiska osady datovanej do 7. a 8. storočia. Lokalita leží pri obci Želovce, 10 km južne od Modrého Kameňa. Nálezy z kostrových i žiarových hrobov dokumentujú pohrebný rituál slovansko-avarskej kultúry, ktorý rozlišuje hroby nižšej a vyššej society, ako aj hroby žien a mužov. Expozíciu dopĺňa ikonografia rekonštrukcií krojov.
PAMÄTNÁ EXPOZÍCIA BÁLINTA BALASSIHO
Výstava predstavuje Bálinta Balassiho (1554 – 1594), predstaviteľa renesančnej poézie v Uhorsku, účastníka protitureckých bojov, člena významného rodu Balassovcov, zakladateľov hradu a mesta Modrý Kameň, ktorí tu žili od 12. do polovice 19. storočia.
POHĽAD DO HISTÓRIE ZUBNEJ TECHNIKY A ZUBNÉHO LEKÁRSTVA
Výstava ponúka možnosť zoznámiť sa s jednotlivými prístrojmi, nástrojmi, materiálmi a zariadeniami používanými (od druhej polovice 19. storočia do prvej polovice 20. storočia) pri práci zubných lekárov a zubných technikov.
PODZEMNÉ HRADNÉ CHODBY
Podzemné chodby pred hradom boli vytesané pravdepodobne ručne do pieskovcového masívu. Slúžili ako zásobáreň potravín a vína. Nákres svedčí o tom, že niektoré časti chodieb viedli až pod pôvodný gotický dolný hrad (dnes tu stojí kaplnka sv. Anny). Táto skutočnosť potvrdzuje dohady o únikových chodbách z gotického hradu (13. – 17. storočie) a zaraďuje vznik chodieb do dávnominulých čias tatárskych a tureckých výbojov.

Vstupné:
Kompletná prehliadka

Dospelí 5,40 € 
Deti, dôchodcovia, študenti 2,70 €
Expozície samostatne
Dospelí 2,20 € 
Deti, dôchodcovia, študenti 1,10 €
Výstavy samostatne
Dospelí 2,00 € 
Deti, dôchodcovia, študenti 1,00 €
Podzemné chodby samostatne
Dospelí: 0,80 € 
Deti, dôchodcovia, študenti 0,40 €
Bašta samostatne
Dospelí: 0,40 € 
Deti, dôchodcovia, študenti 0,20 €

Program

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti