V tomto streame sa budeme po čase baviť o vedeckejšom prístupe k pôde a jej analýze, o ceste k papierovej chromatografii, skúsenostiach s pestovaním vŕb a košíkarením s Luciou Slávikovou.

Podujatie, ktoré usporadúvajú Analýza pôdy - Lucia Sláviková a Škola Permakultúry