Hudobné nástroje  v  ľudovej  kultúre na  Slovensku

Pri  príležitosti  75.  výročia  vzniku  Ústredia  ľudovej  umeleckej  výroby  bola  pripravená  výnimočná výstava  Majstri  hudobných nástrojov.  Reinštaláciu  tejto  výstavy  sme  v  súčasnosti  pripravili  v  Galérií ÚĽUV v Košiciach  na  Mäsiarskej  ulici  č.  52.  Výstava  predstaví  návštevníkom  ľudovú  hudobnú  kultúru Slovenska.  Robia  ju  výnimočnou  nielen  samotné  historické  zbierkové  predmety  a nástroje  od súčasných  majstrov,  ale  aj  3D  modely  vybraných  exponátov,  vďaka  ktorým  budú  môcť  hmatom objaviť  krásu  hudobných  nástrojov  aj  slabozrakí  a  nevidiaci  návštevníci.  Výstava  je  verejnosti sprístupnená  od  22.  októbra  2021  do 31. októbra 2022.

Názov  výstavy:  Majstri  hudobných nástrojov  –  hudobné  nástroje v  ľudovej  kultúre  na  Slovensku
Miesto:  Galéria  ÚĽUV  Košice,  Mäsiarska 52
Otvorené:  pondelok  až  piatok  od  13.00 do  17.00 h
Otvorenie  výstavy:  21.10.2021
Kurátor  výstavy:  Mgr. art. Peter  Jantoščiak
Námet:  prof.  PhDr.  Oskár  Elschek,  DrSc. 

Na  Slovensku  sa  podnes  zachovalo  viac  ako  dvesto  rôznych  druhov  ľudových  hudobných  nástrojov, ktorých  hlasom  žili  generácie  v  nekonečných  obmenách  a  tvaroch.  Výstava  Majstri  hudobných nástrojov  ponúka  prierez  minulosťou  i  prítomnosťou  ľudovej  hudobnej  kultúry  na  Slovensku prostredníctvom  nástrojov  vyrobených  súčasnými  výrobcami,  zbierkových  predmetov, ikonografického materiálu  a filmových  ukážok rôznych  druhov  výrob  hudobných  nástrojov. 

Novým  prvkom  na  výstave  je  sprístupnenie  vybraných predmetov  slabozrakým  a  nevidiacim návštevníkom.  Vybrané  vzácne  predmety  zo  zbierok  Múzea  ľudovej  umeleckej  výroby  a  SNM  – Hudobného  múzea  sú  na  výstave  prezentované  formou  vytlačených  3D  modelov,  ktoré  umožnia návštevníkom  spoznať  ich  aj  prostredníctvom  hmatu.  Nájsť  medzi  nimi  možno  skvosty,  ako  vábec (bezdierkovú  kostenú  píšťalu)  z  polovice  13.  storočia  alebo  päťdierkovú  kostenú  píšťalu z  polovice  18. storočia.  Táto časť výstavy  obsahuje  navyše  aj  preklad sprievodných textov  do  Braillovho  písma. 

„Verím,  že  spojenie  dvoch  sestier  –  histórie  a  súčasnosti  –  sa  vás  bude  pomyselne  dotýkať  natoľko,  že  vaša  túžba siahnuť  po  tradičných  hudobných  nástrojoch,  vlastniť  ich  a  rozmaznávať  sa  pohľadom  na  ne  vo  vás  neutíchne  ani po  odchode  z  výstavy.  Súhra  oka,  ucha  a  duše  dokáže  vyvolať  v  každom  z  nás  emóciu.  Preto  vám  prajem,  aby majstrovstvá  tejto  výstavy  vyvolali  vo  vašich  očiach  radosť,  zanechali  vo  vašich  ušiach  rajskú  hudbu  a  dali rozkvitnúť  vo  vašich  srdciach  polahode.  Želám  vám,  aby  ste  sa  pri  prechádzke  touto  hudobnou  rozprávkou preniesli  s  majstrami  do  priestoru,  kde  uvidíte  pohyby  ich  nástrojov  pri  práci,  vďaka  ktorej  vznikajú  tóny  pre  nikdy sa  nekončiace  chvíle  plné  potechy“  -  pozýva na výstavu  jej  kurátor  Peter  Jantoščiak. 

Sila  hudobných  nástrojov  spočíva  v  posolstve  ich  zvuku, melódie  a  vizuálnej  krásy,  ktoré  tlmočia majstrovstvo  výrobcov.  Spoznajte  ich  čaro  –  audiovizuálnu  symbiózu,  ktorá  už  stáročia  obohacuje naše  duše  –  na  výstave  Majstri  hudobných  nástrojov  v  Galérii  ÚĽUV  na  Mäsiarskej  ulici  č.52  v Košiciach.   

Vstup  do  galérie  je  regulovaný.  Dezinfekcia rúk pri  vstupe  do galerijných  priestorov  je  povinná.  

Tešíme  sa  na  vás! 

Zdroj fotogalérie: uluv.sk