Vážené dámy a páni, milí priaznivci fotografie

Uplynulý rok bol pre každého z nás nevšedný a náročný. Celosvetová situácia sa vplyvom šíriaceho vírusu neustále menila a nútila nás všetkých k rôznym obmedzeniam a prehodnoteniam priorít v bežnom chode života. Aj stretávanie sa členov fotoklubu bolo ovplyvnené všeobecnými nariadeniami a fungovalo viac menej virtuálne cez maily a mobily. Napriek tomu chuť produkovať svoju tvorbu z nás nevyprchala a veľká snaha predstaviť svoje nové diela našim priaznivcom nám pomohla uskutočniť výročnú výstavu aj tento rok.

V tomto šedivom čase, ktorý prežívame nielen teraz na konci jesene, sme sa snažili pripraviť kolekciu fotografií chystajúcu sa rozjasniť Vašu myseľ pohľadom na nevšedné okamžiky zachytené závierkou fotoaparátu a prenesené na fotografický papier. Aj keď výstava nie žánrovo výrazne ohraničená predsa sme sa zamerali predovšetkým na naše silné a obľúbené témy, v ktorých naši členovia vynikajú. A tak v tohtoročnej kolekcii predstavujeme obrazy nám dostupnej prírody, dýchajúce tvarmi, farbami a jedinečnou atmosférou, neuveriteľné detaily a zátišia, pútavé zábery z mikrosveta, výjavy maľované neobyčajnou hrou svetiel a tieňov, nedotknutú nočnú krajinu ale aj zmenenú výtvormi človeka.

Dúfame, že vystavené fotografie Vám navodia príjemnú atmosféru a  na chvíľu Vám pomôžu preniesť sa na miesta mimo všednej, každodennej reality. Veríme, že aspoň kúsok z  dobrej nálady a energiu z pozitívnych pocitov pri pohľade na naše diela si odnesiete so sebou a pomôžu Vám tak trošku rozjasniť nasledujúce krátke zimné dni.

Ďakujeme vedeniu Turčianskej galérie za opätovnú príležitosť prezentovať fotografickú tvorbu Fotoklubu Karola Plicku Martin a dúfame, že sa naša vzájomná spolupráca bude aj naďalej tvorivo rozvíjať a stane sa tradičnou súčasťou jej výstavného programu. Naše poďakovanie patrí aj vedeniu mesta Martin, ktoré nás podporilo a prispelo na zabezpečenie nákladov na výrobu fotografií.

Autori: Fotokolub Karola Plicku

Trvanie výstavy: 10.12.2020 – 10.2.2021