Výstava s názvom “Zdielané územia ticha” výtvarníčky Kristíny Bukovčákovej predstavuje jej najnovšiu tvorbu ovplyvnenú ekologickým zaťažením planéty. Vytvára vlastnú hru archetypov sústredených v zhlukových kolážach. Kombinuje fragmenty prírodných štruktúr a oživenej flóry s obrazovým svetom sociálnych sietí. Zobrazuje svet animálny, kde si všetky stvorenia len ťažko nachádzajú svoje úkryty pred svetom. Nebadane nadväzuje na situáciu dneška spojenú s pandémiou, kedy celé ľudstvo zostalo nechcene uzavreté vo svojich “zimoviskách”: bytoch a domoch. Kolorit prešiel v tvorbe autorky z jemných teplých tónov k tmavým depresívnejším farbám, čo čiastočne súvisí aj s využívaním airbrushu ako prevažujúcej techniky maľby. Druhým nie menej dôležitým faktorom je presah z vymedzeného rámcu obrazu smerom von, týmto zásahom vytvára pre maľbu novú dimenziu „in situ“. Maliarsky sa neobmedzuje len na plátno ale prirodzene prerastá do stien expozície.

Trvanie výstavy:  15.10. - 04.02.2021

Z dôvodu aktuálnej situácie a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR budú výstavy otvorené BEZ VERNISÁŽE.

15. októbra od 14.00 do 17.00 h budete mať možnosť stretnúť sa v našich expozíciách s autormi a kurátormi týchto výstav. K výstave Fero Lipták – Márnosť šedivá si u nás môžete zakúpiť katalóg. Tešíme sa na Vás.


www.turiecgallery.sk│FB: Turčianska galéria v Martine