Vyhľadať podujatie

Literárne múzeum SNK

M. R. Štefánika 11
036 01 Martin
Slovensko

http://www.snk.sk
literarne.muzeum@snk.sk
+421 43 245 16 10O nás

STÁLA EXPOZÍCIA
Stála expozícia dejín slovenskej literatúry LM SNK je zoradená chronologicky od staroslovienskeho obdobia až po slovenskú modernu začiatku 20.storočia. Jedinečným spôsobom predstavuje vývoj textu a jeho nosiča. Prezentuje originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok a ďalšie pamiatky, ktoré približujú životy významných osobností Slovenska a naznačujú premeny sociálnych javov v rámci jednotlivých období.
 
NESTÁLA EXPOZÍCIA +
Výstava voľne nadväzuje na stálu expozíciu a zachytáva vývin slovenskej literatúry od roku 1918 do 1945, v období búrlivých spoločensko-politických zmien, rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku prvej Československej republiky, v období svetovej hospodárskej krízy a nastupujúceho fašizmu v Európe. Výstavný projekt približuje diela a autorov novosymbolizmu, vitalizmu, proletárskej literatúry, socialistického realizmu, nadrealizmu, katolíckej moderny, sociálno-psychologického realizmu a lyrizačné tendencie v próze, naturizmus, dramatickú a literárnovednú tvorbu.
 
NESTÁLA EXPOZÍCIA ++
Voľné pokračovanie stálej expozície poskytujúce prehľad o vývine literatúry po 2.svetovej vojne, keď jej charakter určovali zložité politické podmienky. Štátna ideológia predpisovala autorom obsah, témy, ale aj formy literatúry. Výstava prezentuje mnohých spisovateľov, redaktorov a vydavateľov, ktorí boli prenasledovaní, nesmeli tvoriť a zapájať sa do verejného života.
 
KOMENTOVANÉ PREHLIADKY NA OBJEDNÁVKU
Návštevu stálej expozície si môžete rozšíriť aj o prehliadku expozície Národného cintorína, miesta posledného odpočinku významných osobností slovenského kultúrneho, vedeckého a národného života. Zároveň ponúkame možnosť premietania vybraných hraných a dokumentárnych filmov v audiovizuálnej sále LM, ktorých námetom sa stali literárne diela významných slovenských autorov, osobnosti či udalosti súvisiace s vývinom literatúry a knižnej kultúry na Slovensku. Objednávky: +421 43 2451610/ literarne.muzeum@snk.sk
 
RE500FORMÁCIA
Výstava v autorskej koncepcii Prof. Petra Kónyu sa venuje 500. výročiu reformácie a prezentuje poklady zo zbierok Slovenskej národnej knižnice- autentické historické tlače a archívne dokumenty Literárneho archívu SNK. Z výtvarného hľadiska výstava odkazuje na význam kníhtlače pri šírení reformačných myšlienok. Nad výstavou prevzal záštitu J. E. Joachim Bleicker, veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko.
 
17. 10. o 9.30 MÁME RADI ROZPRÁVKY :-) A VY?
Spoločne sa začítame, či započúvame do tých najobľúbenejších, ktoré zozbierali Pavol Dobšinský, Božena Němcová, či napísali - Ľudmila Podjavorinská, Mária Ďuríčková, Elena Čepčeková, Krista Bendová, Jozef Pavlovič a mnohí ďalší. Zahráme sa na ilustrátorov, rozprávačov a pospomíname na rozprávkové príbehy a hrdinov, ktorí nás sprevádzajú detstvom. Vyučovacia hodina určená pre deti materských škôl a žiakov 1. a 2. ročníka základných škôl v sprievode pedagógov. Maximálny počet účastníkov na vyučovacej hodine je 20. rozprávky


Program

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti