Vyhľadať podujatie
events/2020/11/admid120784/120784.jpeg

Matilda

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Matilda
Autori textu, réžia: Štefan Jurča, Renata Jurčová
Pohybová spolupráca: Soňa Ferienčíková
Scénografia, kostýmy: Dorota Volfová
Hudba: Lukáš Kubičina
Za pomoc po všetkých stránkach ďakujem Alexandre Mirekovej a Simone Hudecovej.

Matilda: Renata Jurčová
Malá Matilda: Barborka Čóntoová
Hlasy:
Matka: Simona Hudecová, Otec: Peter Drmlík, Kamarátka: Nina Pompošová,
Profesori: Marica Chamulová, Peter Szutyányi
Grafika: Alica Záhorská
Video a video trailer: Peter Drmlík
Premiéra online 29.11. 2020 v CNK Záhrada
Slovo o inscenácii:
Autori sa zamýšľajú nad otázkou, čo by bolo, keby sa Renata Jurčová - Matilda - nevenovala umeniu, ale zostala “stavbárkou”. Stojí pred úlohou rekonštrukcie kultúrneho domu Družba a postupne pochopí, že cez ňu rekonštruuje svoj život bez umenia. Uvedomí si, že umenie zatlačila kdesi do úzadia, práve kvôli názorom iných “dospelejších”, odbornejších…
Jednou z motivácií autorov je že ich trápi súčasný stav a vnímanie umenia. Umenie je niečo, čo je odsúvané na okraj spoločnosti. Na druhé miesto. Niečo, čo sa realizuje až potom, keď je zabezpečené všetko ostatné. Peniaze, práca, kariéra, úspech. Niečo, na čo potom neskôr nezostanú sily ani chuť. Toto vnímanie má dopady na jednotlivcov v rozhodovaní sa o svojom budúcom povolaní (ale aj živote). Umenie môže pritom spĺňať rôzne funkcie: oddych, zábava, zamyslenie, povznesenie ducha, nabáda človeka byť empatický voči iným, byť asertívny, vyjadriť svoje pocity, myšlienky, spoznať sa a spoznávať okolie. Najdôležitejšou hodnotou umenia je, že má schopnosť otvárať ľudí.
Aká je úloha umenia v tvojom živote?
______________________________________
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.