Vyhľadať podujatie

MEDITÁCIE UPOKOJENIA MYSLE A MEDITÁCIE NA BUDDHU SÚCITU

Štvrtok 16.01.2020, 18:30
Časový rozvrh meditácií (príďte prosím aspoň 5 minút skôr aby sme mohli včas začať):

  • 1. časť: 18:30-19:20 meditácia upokojenia mysle (vhodné aj pre začiatočníkov. 3x10 minút s 5 minút prestávkami medzi sedeniami)
  • 2. časť: 19:30-20:00 meditácia na Čenreziga

Meditácia upokojenia mysle, alebo pokojného spočívania či bdelej pozornosti, sanskritsky šamatha, tibetsky šinä, je cvičenie mysle zotrvávať v nerozptýlenom a prítomnom stave počas dlhého časového intervalu. Meditácie sú vhodné pre aj pre začiatočníkov a nebuddhistov. Počas troch meditačných sedení (3x10 minút) praktikujeme tri varianty tejto meditácie, podľa inštrukcií Šamar Rinpočheho. Dozvedieť sa o tejto meditácii môžete v učení s názvom Upokojenie našich myslí je prvým krokom a ostatné vám bude vysvetlené pred samotnou meditáciou. Potrebujete si priniesť len voľné oblečenie aby ste mohli pohodlne sedieť na meditačnom vankúši.

Meditácia na buddhu súcitu je vadžrajánovou praxou spojenou so sprítomnením Čenreziga (skt. Avalokitešvara), stelesnením súcitu všetkých buddhov a recitáciou jeho šesťslabičnej mantry OM MANI PEME HUNG odstraňujúcej utrpenie všetkých bytostí a jeho príčin, v šiestich sférach existenie. Táto prax bola skomponovaná mahásiddhom Thangtong Gjalpo a komentár k nej napísal okrem iných aj 15. Karmapa Khakhjab Dordže. Prax trvá približne 30 minút.

Odporúčaný príspevok na pokrytie nákladov za prenájom priestoru na jednu meditáciu sú 3€ za osobu. Za meditáciu sa ale neplatí, nedostatok prostriedkov nesmie byť prekážkou účasti na meditácii.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na tel. č. 0911 951 110

Všetci ste vítaní
organizačný tím Bodhi Path Košice

FACEBOOK EVENT

www.harmonia-ke.sk│FB: Harmónia - centrum sebarozvoja, o.z.

Miesto konania

Ďalšie termíny


22. 10. 2020 Štvrtok 18:30 - 19:20 KOŠICE Harmónia - centrum sebarozvoja
22. 10. 2020 Štvrtok 18:30 - 19:20

22. 10. 2020 Štvrtok 18:30 - 19:20 KOŠICE Harmónia - centrum sebarozvoja
22. 10. 2020 Štvrtok 18:30 - 19:20

22. 10. 2020 Štvrtok 19:30 - 20:00 KOŠICE Harmónia - centrum sebarozvoja
22. 10. 2020 Štvrtok 19:30 - 20:00

22. 10. 2020 Štvrtok 19:30 - 20:00 KOŠICE Harmónia - centrum sebarozvoja
22. 10. 2020 Štvrtok 19:30 - 20:00

29. 10. 2020 Štvrtok 18:30 - 19:20 KOŠICE Harmónia - centrum sebarozvoja
29. 10. 2020 Štvrtok 18:30 - 19:20